عبارت را در

چه موقع باید به اندرز دادن دیگران پرداخت؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أوحَى اللّه‏ُ إلى عيسَى بنِ مَريمَ : عِظْ نفسَكَ بحِكمَتي ، فإنِ انتَفَعتَ فَعِظِ النّاسَ ، وإلاّ فاستَحيِ مِنّي .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند به‏عيسى بن‏مريم وحى فرمود كه : با حكمت من خودت را اندرز ده . اگر از آن سود بردى ، آن‏گاه مردم را نيز اندرز ده وگرنه از من شرم كن .