عبارت را در

نصیحت كردن پنهانی چه ثمره ای دارد؟

الإمامُ العسكريُّ عليه‏السلام :

مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ ، ومَن وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَد شانَهُ .

امام عسكرى عليه‏السلام :

هركه برادر خود را پنهانى اندرز دهد ، او را آراسته است و هر كه در برابر ديگران موعظه‏اش كند ، او را لكّه‏دار كرده‏است .