عبارت را در

برای پند گیرندگان، دنیا چگونه جایی است؟

عنه عليه‏السلام

في صِفَةِ الدُّنيا: إنَّ الدُّنيا دارُ مَوعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِها ... ذَكَّرَتهُمُ الدُّنيا فتَذَكَّروا ،وحَدَّثَتهُم فصَدَّقوا ، ووَعَظَتهُم فاتَّعَظوا .

امام على عليه‏السلام

- در وصف دنيا- : همانا دنيا ... سراى پند است براى كسى كه پند گيرد ... دنيا به آنان يادآورى كرد و ايشان‏يادآور شدند، آنان را خبر داد و ايشان تصديق كردند ، آنان را پند داد و ايشان پندش را پذيرفتند .