عبارت را در

آثار شخصی مدارا چیست؟

عنه عليه‏السلام :

ان شِئتَ أن تُكرَمَ‏فَلِنْ ، وإن شِئتَ أن تُهانَ فاخشُنْ .

امام صادق عليه‏السلام :

اگر مى‏خواهى گرامى باشى ، نرمى كن و اگر مى‏خواهى خوار شوى ، سخت‏گيرى كن .