عبارت را در

چه كسي بخشندگي خود را از بين مي برد؟

الإمامُ الحسنُ عليه‏السلام :

مَن عَدَّدَ نِعَمَهُ مَحَقَ كَرَمَهُ .

امام حسن عليه‏السلام :

هر كه احسانهاى خود را بر شمرد ، بخشندگى خويش را از بين برده‏است .