عبارت را در

رسول خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – درباره ي فرزند صالح چه فرمود؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ الوَلدَ الصّالِحَ رَيحانَةٌ مِن رَياحِينِ الجَنّةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فرزند صالح، گُلى خوشبو از گل‏هاى‏خوشبوى بهشت است .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الوَلَدُ الصّالِحُ رَيحانَةٌ مِن اللّه ، قَسَمَها بَينَ عِبادِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فرزند شايسته ، دسته گلى خوشبوست از جانب خداوند كه ميان بندگانش قسمت مى‏كند .