عبارت را در

چگونه می توان با عقل به خداوند نزدیك شد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يا عليُّ ، إذا تَقَرَّبَ العِبادُ إلى خالِقِهِم بالبِرِّ فَتَقَرَّبْ إلَيهِ بالعَقلِ تَسبِقْهُم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اى على ! هر گاه بندگان با نيكى كردن ، به آفريدگار خويش نزديك شوند ، تو با خرد ورزى به او نزديك شو تا از آنان پيشى گيرى .