عبارت را در

بهشت و جهنم فرزند به چه چيزي بستگي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

لَمّا سُئلَ عَن حقِّ الوالِدَينِ على وَلَدِهِما: هُما جَنَّتُكَ ونارُكَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

- در پـاسخ بـه سـؤال از حـقّ پدر و مادر بر فرزندانشان- :
آن دو بهشت و دوزخ تو هستند .