عبارت را در

گذشت كردن چه اثري در جلب دلها دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

لِرَجُلٍ شَكا إلَيهِ خَدَمَهُ: اُعفُ عَنهُم تَستَصلِحْ بهِ قُلوبَهُم ، فَقالَ : يا رَسولَ اللّه ، إنَّهُم يَتَفاوَتونَ في سُوءِ الأدَبِ ، فَقالَ : اُعفُ عَنهُم ، فَفَعلَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

- به مردى كه از خدمتكاران خود نزد ايشان شكايت كرد- : از آنها گذشت كن ، تا بدين وسيله دلهايشان را با خودت آشتى دهى . عرض كرد : اى رسول خدا ! آنها در بى‏ادبى متفاوتند . حضرت فرمود : نسبت به آنان گذشت داشته باش . و آن مرد اطاعت كرد .