عبارت را در

كناره گيري از مردم چه آثاری دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَنِ انفَرَدَ عَنِ النّاسِ أنِسَ‏بِاللّه سُبحانَهُ .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه از مردم كناره گيرد ، همدم خداوند سبحان شود .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

مَنِ اعتَزَلَ النّاسَ سَلِمَ مِن شَرِّهِم .

امام على عليه‏السلام :

هر كه از مردم كناره گرفت، از شرّشان سالم ماند.