عبارت را در

عبرت گرفتن چگونه موجب سالم ماندن است؟

عنه عليه‏السلام :

الاعتِبارُ مُنذِرٌ ناصِحٌ ،مَن تَفَكَّرَ اعتَبَرَ ، ومَنِ اعتَبَرَ اعتَزَلَ ، ومَنِ اعتَزَلَ سَلِم .

امام على عليه‏السلام :

عبرت گرفتن ، هشدار دهنده‏اى صادق است ، كسى كه بينديشد ، عبرت گيرد و كسى كه عبرت گيرد (از گناهان و عوامل مهلك) ، كناره‏گيرد و كسى كه كناره‏گيرد سالم ماند .