عبارت را در

خداوند چه افرادی را صبور می گرداند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّه‏ُ ، ومَن يَستَعفِفْ يُعِفَّهُ اللّه‏ُ ، ومَن يَستَغنِ يُغنِهِ اللّه‏ُ ، وما اُعطِيَ عَبدٌ عَطاءً هُو خَيرٌ وأوسَعُ مِن الصَّبرِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركه خود را به‏صبر وادارد، خداوند او را صبور گرداند و هركه طالب عفت باشد خداوند او را عفيف كند و هركه بى‏نيازى جويد خداوند بى‏نيازش سازد و به هيچ بنده‏اى عطايى بهتر و گسترده‏تر از صبر داده نشده است .