عبارت را در

صبر كردن چه نقشي در مقدرات دارد؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

إنّكَ إن صَبَرتَ جَرَت علَيكَ المَقادِيرُ وأنتَ مَأجُورٌ ، وإن جَزِعتَ جَرَت علَيكَ المَقادِيرُ وأنتَ مَأزُورٌ .

امام على عليه‏السلام :

اگـر صـبر كنى مـقدّرات الهى بر تـو جـارى مى‏شود و مأجور خواهى بود و اگر بيتابى كنى بازهم مقدّرات خداوند بر تو جارى مى‏شود ولى گناهكار خواهى بود .