عبارت را در

آيا بخشندگي اندازه اي دارد؟

الإمامُ العسكريُّ عليه‏السلام :

إنّ للسَّخاءِ مِقدارا فإنْ زادَ علَيهِ فهُو سَرَفٌ .

امام عسكرى عليه‏السلام :

بخشندگى اندازه‏اى دارد كه اگر از آن فراتر رود اسراف است .