عبارت را در

راستي چه ثمره اي دارد؟

عنه عليه‏السلام :

الصِّدقُ يُنجِيكَ وإن خِفتَهُ ، الكِذبُ يُردِيكَ وإن أمِنتَهُ .

امام على عليه‏السلام :

راسـتى تـو را نـجات مى‏دهد ، هرچند از آن بيمناك باشى و دروغ تو را نابود مى‏كند ، گرچه از آن خطرى بر خود حسّ نكنى .