عبارت را در

چرا بايد راستگو بود؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

علَيكُم بالصِّدقِ ؛ فإنّهُ بابٌ مِن أبوابِ الجَنّةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد به راستى ، كه آن درى از درهاى بهشت است .