عبارت را در

خداوند از چه مردي خشنودتر است؟

الإمامُ زينُ العابدينَ عليه‏السلام :

إنَّ أرضاكُم عِندَاللّه أسبَغُكُم عَلى عِيالِهِ .

امام سجّاد عليه‏السلام :

خداوند از آن كـس خـشنودتر اسـت ، كـه خانواده خود را بيشتر در رفاه و نعمت قرار دهد .