عبارت را در

خوشحال كردن كودكان چه پاداشي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ في الجَنّةِ دارا يقالُ لَهادارُ الفَرَحِ ، لا يَدخُلُها إلاّ مَن فَرَّحَ الصِّبيانَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

همانا در بهشت سرايى است به نام دار الفرح كه تنها كسانى به آن در آيند كه كودكان را شاد كنند .