عبارت را در

نتيجه ي خودشناسي چيست؟

عنه عليه‏السلام :

مَن عَرَفَ نَفسَهُ جاهَدَها ، مَن‏جَهِلَ نَفسَهُ أهمَلَها .

امام على عليه‏السلام :

هركه نفس خود را شناخت ، به جهاد با آن برخاست و هر كه آن را نشناخت ، به حال خود رهايش ساخت .