عبارت را در

كسی كه خود را نمی شناسد از چه چیزی عاجز است؟

عنه عليه‏السلام :

كَيفَ يَعرِفُ غَيرَهُ مَن يَجهَلُ‏نَفسَهُ ؟! .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه خود را نمى‏شناسد ، چگونه ديگرى را بشناسد ؟ !.