عبارت را در

آیا فرشتگان الهی كه همیشه در عبادت اند خدا را آنگونه كه شایسته است شناخته اند؟

عنه عليه‏السلام

في صِفَةِ المَلائكةِ: وإنَّهُم عَلى مَـكانِهِم مِـنكَ ، ومَنزِلَتِهِم عِندَكَ ، واستِجماعِ أهوائهِم فيكَ ، وكَثرَةِ طاعَتِهِم لَكَ ، وقِلَّةِ غَفلَتِهِم عَن أمرِكَ ، لَو عايَنوا كُنهَ ما خَفِيَ علَيهِم مِنكَ لَحَقَّروا أعمالَهُم ، ولَزَرَوا عَلى أنفُسِهِم ، ولَعَرَفوا أ نَّهُم لَم يَعبُدوكَ حَقَّ عِبادَتِكَ ، ولَم يُطيعوكَ حَقَّ طاعَتِكَ .

امام على عليه‏السلام

- در وصف فرشتگان- : آنان با همه منزلتى كه نزد تو دارند و همه وجودشان عشق به توست و با وجود فراوانى طاعتشان از تو و غافل نبودنشان از تو ، اگر حقيقت آنچه را كه از تو بر آنان پوشيده است مشاهده كنند ، بى‏گمان اعمال خويش را خُرد شمارند و بر خويشتن خُرده گيرند و دريابند كه تو را چنان كه سزد عبادت نكرده‏اند وچنان‏كه شايسته است طاعتت ننموده‏اند.