عبارت را در

خدا شناسی چه جایگاهی در بین شناختها دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَعرِفهُ اللّه سُبحانَهُ أعلىالمَعارِفِ .

امام على عليه‏السلام :

شناخت خداى سبحان ، بالاترين شناختهاست .