عبارت را در

فروتنی در مقابل عظمت خداوند چه ثمره ای دارد؟

عنه عليه‏السلام :

لا يَنبَغي لِمَن عَرَفَ عَظَمَهَ‏اللّه أن يَتَعَظَّمَ ؛ فإنّ رِفعَهَ الّذينَ يَعلَمونَ ما عَظَمَتُهُ أن يَتَواضَعُوا لَهُ .

امام على عليه‏السلام :

سزاوار نيست كسى كه‏بزرگى خدا را مى‏شناسد خود را بزرگ شمارد ؛ زيرا رفعت كسانى كه عظمت خدا را مى‏شناسند در اين است كه در برابر او فروتن باشند .