عبارت را در

خداوند فروتنان را تا چه پایه رفعت مي بخشد؟

عنه عليه‏السلام :

إنّ اللّه‏َ لَم يَرفَعِ المُتَواضِعينَ بقَدرِ تَواضُعِهِم ، ولكنْ رَفَعَهُم بِقَدرِ عَظَمَتِهِ ومَجدِهِ .

امام كاظم عليه‏السلام :

خداوند فروتنان را به اندازه فروتنى‏شان بالا نمى‏برد ، بلكه به اندازه عظمت و بزرگى خود آنان را رفعت مى‏بخشد.