عبارت را در

فروتني در مقابل توانگران چه پيامدي دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن أتى غَنِيّا فتَواضَعَ لَهُ لِغِناهُ ذَهَبَ ثُلُثا دِينِهِ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه نزد توانگرى رود و به خاطر توانگريش در برابر او كرنش كند ، دو سوم دينش از بين برود .