عبارت را در

كمترین حد فروتني چه اندازه است؟

عنه عليه‏السلام :

حَسبُ المَرءِ ... مِن تَواضُعِهِ مَعرِفَتُهُ بقَدرِهِ .

امام على عليه‏السلام :

انسان را فروتنى همين بس كه اندازه خود را بشناسد .