عبارت را در

متواضعین چه جایگاهی در قیامت دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ أحَبّكُم إلَيَّ وأقرَبَكُم مِنّي يَومَ القِيامَةِ مَجلِسا أحْسَنُكُم خُلقا ، وأشَدُّكُم تَواضُعا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مـحبوبترين شـما نـزد من و نزديكترينتان به من در روز قيامت ، خوشخوترين و متواضع‏ترين شماست .