عبارت را در

عبادت كردن بدون داشتن تقوا چه فایده ای دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لَو صَلَّيتُم حتّى تَكونُوا كالأوتارِ ، وصُمتُم حتّى تَكُونُوا كالحَنايا ، لَم يَقبَلِ اللّه‏ُ مِنكُم إلاّ بِوَرَعٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر چندان نماز بخوانيد كه چون چلّه كمان شويد ، و چندان روزه بگيريد كه مانند كمان درآييد ، خداوند از شما نپذيرد مگر با پارسايى .