عبارت را در

چه زمانی تسلیم بودن، عافیت را محدود می كند؟

عنه عليه‏السلام :

إنّا لَنُحِبُّ أن نُعافى فِيمَن نُحِبُّ ، فإذا جاءَ أمرُ اللّه سَلَّمنا فيما يُحِبُّ .

امام باقر عليه‏السلام :

ما علاقه منديم نسبت به كسانى كه دوستشان داريم در عافيت باشيم (و رنجى به آنان نرسد) ، امّا چون فرمان خدا مى‏آيد تسليم چيزى هستيم كه او دوست دارد .