عبارت را در

چگونه صدقه اي پذيرفته مي شود؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

لَـو أنَّ النّاسَ أخَـذوا ما أمَرَهُمُ اللّه‏ُ بهِ فأنفَقوهُ فيما نَهاهُم عَنهُ ما قَبِلَهُ مِنهُم ، ولو أخَذوا ما نَهاهُمُ اللّه‏ُ عَنهُ فأنفَقوهُ فيما أمَرَهُمُ اللّه‏ُ بهِ ما قَبِلَهُ مِنهُم ؛ حتّى يأخُذوهُ مِن حَقٍّ ويُنفِقوهُ في حَقٍّ .

امام صادق عليه‏السلام :

اگر مردم از راهى‏كه خداوند به آنان فرمان داده‏است ، كسب درآمد كنند و آنها را در راهى كه خداوند از آن بازشان داشته است انفاق كنند ، آن را از ايشان نمى‏پذيرد و اگر از راهى كه آنها را از آن نهى كرده است درآمد به دست آورند و آن درآمد را در راهى كه خداوند بدان فرمانشان داده است به مصرف رسانند باز هم از آنان نمى‏پذيرد ، مگر اين كه از راه درست (و حلال) به دست آورند و در راه درست (و حلال) انفاق كنند .