عبارت را در

یقین داشتن به دوباره روزی یافتن، چه اثری دارد؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

مَن أيقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعَطيَّةِ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه به عوض يقين داشته باشد ، داد و دهش كند .