عبارت را در

چرا باید در راه حق، بخشش كرد؟

عنه عليه‏السلام

في وصيَّتِهِ لابنهِ الحسنِ عليه‏السلام: إنّما لكَ مِن دُنياكَ ما أصلَحتَ بهِ مَثواكَ ، فأنفِقْ في حَقٍّ ولا تَكُن خازِنا لِغَيرِكَ .

امام على عليه‏السلام

- در سفارش به‏فرزند بزرگوارش امام حسن عليه‏السلام- : در حقيقت بهره تو از دنيايت‏همان‏است كه‏با آن‏آخرتت‏را بسازى. پس در راه حقّ خرج كن و خزانه‏دار ديگران مباش .