عبارت را در

چرا در امر به معروف و نهي از منكر نبايد از مردم هراس داشت؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ألا لا يَمنَعَنَّ أحَدَكُم هَيبَهُ النّاسِ أن يَقولَ الحَقَّ إذا رَآهُ أن يَذَّكَّرَ بِعِظَمِ اللّه ، لا يُقَرِّبُ مِن أجَلٍ ولا يُبعِدُ مِن رِزقٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هان ! مبادا هراس از مردم مانع از آن شود كه فردى از شما حقّ را ببيند و نگويد . (كه حقّ‏گويى) نه اجلى را نزديك مى‏كند و نه رزق و روزيى را دور مى‏گرداند .