عبارت را در

نهی از منكر چه مراحلی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن رَأى مِنكُم مُنكَرافَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فإن لَم يَستَطِعْ فبِلِسانِهِ ، فإن لَم يَستَطِعْ فبِقَلبهِ وذلكَ أضعَفُ الإيمانِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر يك از شما منكرى را ديد ، بايد با دست خود آن را تغيير دهد . اگر نتوانست ، با زبانش تغيير دهد (و اعتراض كند) و باز اگر نتوانست ، در قلبش آن را انكار كند و اين ضعيف‏ترين مرحله ايمان است .