عبارت را در

آيا مي توان امر به معروف و نهي از منكر نمود ولي خود بدان عمل نكرد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

لَمّا قيلَ لَهُ : لا نَأمُرُ ولا نَنهى إلاّ بِما عَمِلنا بهِ أو انتَهَينا عَنهُ كُلِّهِ: لا ، بَل مُروا بِالمَعروفِ وإن لَم تَعمَلوا بهِ كُلِّهِ ، وانهَوا عَنِ المُنكَرِ وإن لَم تَنتَهوا عَنهُ كُلِّهِ .

رسول خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

- در پاسخ به اين سخن كه گفته شد : ما تنها به چيزهايى امر و نهى مى‏كنيم كه خودمان به طور كامل آنها را رعايت كنيم- : نه ، بلكه به خوبيها فرمان دهيد هر چند خودتان به همه آنها عمل نكنيد و از زشتيها باز داريد ، گرچه خود از همه آنها خوددارى نورزيد .