عبارت را در

راه درست امر به معروف چیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أمَرَ بِمَعروفٍ فليَكُنْ أمرُهُ ذلكَ بِمَعروفٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى كه امر بــه معروف مى‏كند ، بايد اين كار را با شيوه خوبى انجام دهد .