عبارت را در

صلح و صفا دادن میان مردم چه ثواب و فضیلتی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ألا اُخبِرُكم بِأفضلَ مِن‏دَرَجَةِ الصِّيامِ والصَّلاةِ والصَّدَقةِ ؟ إصلاحُ ذاتِ البَينِ ؛ فإنّ فسادَ ذاتِ البَينِ هِي الحالِقةُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

آيــا شما را به چيزى با فضيلت‏تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاه نكنم ؟ آن چيز اصلاح ميان مردم است ؛ زيرا تيره شدن رابطه ميان مردم مُهلك و دين برانداز است .

------------------------------------------------------

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

صَدَقةٌ يُحِبُّها اللّه‏ُ :إصلاحٌ بَينَ الناسِ إذا تَفاسَدُوا ، وتَقارُبُ بَينِـهِم إذا تَباعَدُوا .

امام صادق عليه‏السلام :

اصلاح ميان مردم هر گاه با هم دچار اختلاف و دشمنى شوند و نزديك كردن آنها به‏يكديگر هرگاه از هم دور گردند ، صدقه‏اى است كه خداوند آن را دوست دارد .