عبارت را در

كسي كه پس از استغفار از گناهش دوباره گناه مي كند، مانند كيست؟

الإمامُ الرِّضا عليه‏السلام :

المُستَغفِرُ مِن ذَنبٍ‏ويَفعَلُهُ كَالمُستَهزئَ بربهِ .

امام رضا عليه‏السلام :

كسى كه از گناهى استغفار مى‏كند و باز آن را انجام مى‏دهد ، مانند كسى است كه پروردگارش را ريشخند كند .