عبارت را در

خود را با استغفار، معطر كردن چه ثمره ای دارد؟

عنه عليه‏السلام :

تَعَطَّرُوا بالاستِغفارِ لا تَفضَحْكُم روائحُ الذُّنوبِ .

امام على عليه‏السلام :

با آمرزش خواهى ، خود را معطّر كنيد تا بوى گناهان شما را رسوا نكند .