عبارت را در

ساختن سرپناه برای مسافران چه پاداشی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن بَنى عَلى ظَهرِ الطَّريقِ ما يَأوي عابِرَ سَبيلٍ بَعَثَهُ اللّه‏ُ يَومَ القِيامَةِ عَلى نَجيبٍ مِن دُرٍّ ، ووَجهُه يُضيءُ لأِهلِ الجَنّةِ نورا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركس‏در كنار راه، سرپناهى براى رهگذران بسازد ، خداوند در روز قيامت او را سوار بر شترِ اصيلى از مرواريد محشور فرمايد ، در حالى كه چهره‏اش براى بهشتيان نور افشانى مى‏كند .