عبارت را در

چگونه مي توان احسان را زنده نگه داشت؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

أحْيِ مَعروفَكَ بِإماتَتِهِ .

امام على عليه‏السلام :

با ميراندن (و فراموش كردن) احسان خود ، آن را زنده گردان .