عبارت را در

رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - در تشويق به نوشتن دانش چه فرمود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اكتُبُوا العِلمَ قبلَ ذَهابِ العُلَماءِ ، وإنّما ذَهابُ العِلمِ بِمَوتِ العُلَماءِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دانـش را ، پـيش از درگـذشت دانشمندان ، بنويسيد ؛ زيرا با مرگ دانشمندان ، دانش (آنان) نيز مى‏رود .