عبارت را در

پاداش شهید در قبر چیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن لَقِيَ العَدُوَّ فَصَبَرَ حتّى يُقتَلَ أو يَغلِبَ لَم يُفتَنْ في قَبرِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى كه با دشمن رو به رو شود و پايدارى ورزد تا كشته شود يا پيروز گردد ، در قبر خود گرفتار نشود .