عبارت را در

چه دشمني را مي توان دست كم گرفت؟

عنه عليه‏السلام :

لاتَستَصغِرَنَّ عَدُوّا وإن ضَعُفَ .

امام على عليه‏السلام :

هيچ دشمنى را دست كم مگير ، هر چند ناتوان باشد .