عبارت را در

كمك كردن به رزمندگان اسلام چه ثوابي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مـن جهّز غـازياً بِسلكِ أوإبرة غَفَرَ اللّه‏ُ لَهُ ما تَقدَّمَ من ذَنبهِ وما تَأخّرَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هـر كس جـنگاورى را به يـك نخ يا سوزن مجهز كند خداوند گناهان گذشته و آينده او را ببخشايد .