عبارت را در

كسي كه جهاد نكند و آرزوي جهاد هم نداشته باشد، چگونه مي ميرد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن ماتَ ولَم يَغْزُ ، ولَم يُحدِّثْ بهِ نَفسَهُ ، ماتَ على شُعْبَةٍ مِن نِفاقٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى‏كه‏جهاد نكرده‏يا آرزوى جهاد نداشته باشد و بميرد به نوعى نفاق مرده‏است .