عبارت را در

چه چيزهايي ادرار را زياد مي كند؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

كُلِ الفُجلَ ؛ فَإِنَّ فيهِ ثَلاثَ خِصالٍ : وَرَقُهُ يَطرُدُ الرِّياحَ ، ولُبُّهُ يُسَربِلُ البَولَ ، وأصلُهُ يَقطَعُ البَلغَمَ .

امام صادق عليه‏السلام :

تُرُب بخور ؛ چرا كه در آن ، سه ويژگى است : برگش بادها را دور مى‏كند ، قسمت ميانى‏اش پيشاب را جامه مى شود و بيخش بلغم را از ميان مى‏بَرَد .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

الفُجلُ أصلُهُ يَقطَعُ البَلغَمَ ، ولُبُّهُ يَهضِمُ ، ووَرَقُهُ يَحدِرُ البَولَ حَدراً.

امام صادق عليه‏السلام :

تُرُب ، بيخش بلغم را از ميان مى‏برد ، قسمت ميانى‏اش ، گوارش مى‏دهد و برگش ، ادرار را به طور كامل به جريان مى‏اندازد .