عبارت را در

در چه صورتي خداوند حكومت و دوستداران و هوادارانش را ياري مي كند؟

عنه عليه‏السلام :

إذا بَنَى المَلِكُ على قَواعِدِ العَدلِ ودَعَمَ بدعائمِ العَقلِ ، نَصَرَ اللّه‏ُ مُوالِيَهُ وخَذَلَ مُعادِيَهُ .

امام على عليه‏السلام :

هرگاه حكومت بر پايه‏هاى دادگرى بنا شود و با ستون‏هاى خرد برپا گردد ، خداوند دوستداران آن را يارى رساند و دشمنانش را تنها و بى‏ياور گذارد .