عبارت را در

علاقه به ميهن، نشانه چيست؟

عنه عليه‏السلام :

مِـن كَرَمِ المَـرءِ بُـكاؤهُ على ما مَضى مِن زَمانِهِ ، وحَنينُهُ إلى أوطانِهِ ، وحِفظُهُ قَديمَ إخوانِهِ .

امام على عليه‏السلام :

از بزرگوارى انسان، گريستن اوست بر عمر سپرى شده‏اش و علاقه او به ميهنش و نگهداشتن دوستان ديرينه‏اش .