عبارت را در

خطر رياست طلبي بر دين مسلمان تا چه اندازه است؟

الإمامُ الرِّضا عليه‏السلام

بعد ما ذَكَرَ الإمامُ عليه‏السلام رجُلاً وقالَ : إنَّهُ يُحِبُّ الرئاسةَ: ما ذِئبانِ ضارِيانِ في غَنَمٍ قد تَفَرَّقَ رِعاؤها بِأضَرَّ في دِينِ المُسلمِ مِنَ الرئاسةِ .

امام رضا عليه‏السلام

- پـس از آن از مـردى نـام بـرد و گـفـت: او رياست‏طلب است- : اگر دو گرگ درنده ، به يك رمه بى‏شبان حمله كنند ، خسارتى كه مى‏زنند كمتر است از خسارتى كه جاه‏طلبى ، به دين مسلمان وارد مى‏كند .